LA JUNTA

La Junta actual del Centre Excursionista d’Avinyó està constituïda per :

 Jordi Riba                            President

 Raül Coromines                 Vice-President

 Núria Crespiera                 Secretaria

 Montse Pujol                      Tresorera

 Josep Chaves                    Vocal de senderisme i responsable material

 Xevi Bosch                          Vocal de senderisme

 Jaume Bujoms                  Vocal de muntanya

 Ramon Mujal                      Vocal de muntanya

 David Graells                      Vocal d’escalada i responsable de la Web

 David Masferrer                Vocal d’escalada

 Atilà Costa                          Vocal de Marxes Tècniques regulades

 Jordi Clotet                         Vocal de Marxes Tècniques regulades

 Cesc Serra                         Vocal de curses – Esquerdabocs

 Josep M. Costa                  Comunicació i representat a la Coordinadora

 Eudald Vilaseca                 Comunicació